Gradering

Inom Budō Karate används olika bältesgrader för att markera hur långt en utövare framskridit. För att framhäva vilken aktuell nivå Karatekan har uppnått används olika kulörer på utövarens Obi (bälte). Vid Shinsa (gradering) utförs en uppvisning av kandidatens aktuella nivå, där kandidaten inför en Shihankai (examinatorer) visar upp att individen ifråga behärskar tekniker, övningar samt den teori som tillhör den aktuella graden. Det förekommer även att tekniker från kandidatens tidigare graderingar visas upp, samt att muntliga och skriftliga frågor kan komma att ställas t.ex angående tekniker, namn, historia, etc.

Karate är ett progressivt lärande, att se på sin Karateträning som ett långsiktigt övande där målet är den dagliga träningen samt strävan efter att bli en mer harmonisk människa är en bra ledstjärna på vägen, strävan efter att konstant göra sitt bästa är en annan. Bältets kulör är inte det viktigaste utan endast en uppmuntran på ens livsvägen i Karate-Do. Det är regelbunden träning som leder till utveckling i första hand inte en ny grad. Karatekans möjlighet att få kandidera till en ny grad är ingen rättighet utan endast ett privilegium som förtjänas genom eget engagemang, disciplin och regelbunden träning.


Mon*
För barn samt ungdomar har vi Mongrader där principen är att halva graderingen visas upp av kandidaten. Bältet för Mongrader är tvåfärgat, t.ex Gul/vit.
Monsystemet i Kokoro-Kai Dojo syftar till att förbereda Karatekan för en övergång till Kyusystemet.

Kyu*
Kyusystemet är konstruerat så att det förbereder individen inför Dangrad. 
Dan*
Under uppdatering.

Vid gradering i Kokoro-Kai Dojo rekommenderas följande.

 • Rekommendationer från Shihan att prova till en ny grad.
 • Fullföljt sin ekonomiska förpliktelser till föreningen.
 • Att graderingsanmälan samt avgift är inlämnat till vårt kansli i utsatt tid.
 • Bär en hel och ren Dogi samt har ingen eller endast vår logotyp.
 • Har korrekt färg på sitt Obi (Bälte)
 • Är väl förberedd för sin aktuell grad.
 • Är uppmärksam samt håller en låg profil i väntan på sin tur.
 • Vid tilltal, svarar tydligt Oss och tar ett steg fram, så att examinatorn kan se vem kandidaten är.
 • Strävar efter att utföra uppvisade tekniker på ett så korrekt sätt som möjligt.
 • Utför Kiai på sista tekniken i varje kombination i Kihon.
 • Uppvisar god spirit och god fysisk kontroll vid övningar tillsammans med Uke.
 • Visar förståelse för teknik och situationen i Bunkai.Mon*

10:e mon, Vitt bälte
9:e mon, Rött bälte med vit rand
8:e mon, Gult bälte med vit rand
7:e mon, Orange bälte med vit rand
6:e mon, Grönt bälte med vit rand
5:e mon, Blått bälte med vit rand
4:e mon, Lila bälte med vit rand
3:e mon, Brunt bälte med vit rand / 1 streck
2:a mon, Brunt bälte med vit rand / 2 streck
1:a mon, Brunt bälte med vit rand / 3 streck
1:a Mondan, Svart bälte med vit rand  
                
*Mon = Barn, ungdomsgrad

Kyu*

10:e kyu, Vitt bälte
9:e kyu, Rött bälte
8:e kyu, Gult bälte
7:e kyu, Orange bälte
6:e kyu, Grönt bälte
5:e kyu, Blått bälte
4:e kyu, Lila bälte
3:e kyu, Brunt bälte med 1 streck
2:a kyu, Brunt bälte med 2 streck
1:a kyu, Brunt bälte med 3 streck

*Kyu = Elevgrad

Dan*

1:a Dan (Shodan 一段)
2:a Dan (Nidan 二段)
3:e Dan (Sandan 三段)
4:e Dan (Yondan 四段)
5:a Dan (Godan 五段)
6:e Dan (Rokūdan 六段)
7:e Dan (Nanadan 七段)
8:e Dan (Hachidan 八段)
9:e Dan (Kyūdan 九段)
10:e Dan (Jūdan 十段)

*Dan 段 = Nivå på svart