Värdegrund i Kokoro-Kai Dojo

I Karateklubb Kokoro-Kai Dojo Varberg har vi tillsammans tagit fram följande värdegrund.
Föredöme
Medlemmar i Kokoro-Kai Dojo uppmanas att vara ett föredöme i hur vi uppträder gentemot varandra både i och utanför vår Dojo.
Att vara ett föredöme innebär bl.a att varje individ tar ansvar för sina egna handlingar i relationen med andra individer.
Lika Värde
Som förening behandla vi alla lika vilket innebär att alla har rätt att vara med utifrån sina förutsättningar oavsett kön, sexuell läggning, 
nationalitet, etnicitet, social status, fysiska och psykiska hinder. Vi tar avstånd från all form av mobbning, rasism, våld, doping och droger.
Glädje
Som förening ska vi genom positiv attityd och inställning, inspirera och motivera andra och varandra.
Genom glädje och gemenskap ska vi låta Karateklubb Kokoro-Kai Dojo Varberg växa och utvecklas som förening.
Samarbete/Samverkan
Samarbete handlar om ömsesidig respekt – att ge och ta. Som förening ska vi genom tydlig och ärlig kommunikation verka för ett utökat samarbete. 
Det gäller både i extern samt intern samverkan.
Vision
I Karateklubb Kokoro-Kai Dojo bedrivs en heltäckande föreningsverksamhet. Vi erbjuder seriös undervisning i Kase-Ha Karate-Do samt Goshindo för ungdomar samt vuxna i allt ifrån terminsträning i grupp till enskild privatträning. Undervisningen fortgår i en harmonisk miljö där individen på ett optimalt sätt förbättrar sina mentala förmågor, samtidigt som personen ökar sin fysiska kapacitet såsom bättre koordination, styrka och uthållighet. Samtlig undervisningen i Kokoro-Kai Dojo bygger på att främja och på ett konstruktivt sätt förbättra individens självsäkerhet, självkännedom, koncentration, disciplin, mod samt målmedvetenhet. Detta för att så många som möjligt så länge som möjligt ska vilja träna och utvecklas i Kase-Ha Karate-Do eller i en annan roll (t ex styrelsemedlem) vara delaktig i föreningen.