Budo Karate

Ordet Budō 武道 är sammansatt av Bu 武 (som betyder Spjut) och Dō 道 som har betydelsen (livsväg). Budō är även samlingsnamnet för Japanska Kamparter. Budō är en livsfilosofi som betonar etiska, emotionella och spirituella aspekter i sökandet efter högre ideal. Att leva för en av Budōarterna är att fördjupa sig samt söka efter den spirituella dimensionen, detta genom dagliga fysisk och mentala övningar som syftar bortom teknikens fysiska kraft, att utveckla den inre energin för att stabilisera sinnet och få en tydlig vision av sig själv, medmänniskor, omvärlden samt universum. En del av det som kännetecknar arten Budō Karate är att under träning/utövande ska teknikernas funktion alltid stävas efter att vara verklighetsförankrade och inte en yttre form.

” Budō is the training of breathing, that creates a great power that rises up inside of you ”
- Tadao Okuyama Sensei (1918 - 2006)

De som anser sig vara en Budōka 武道家 bör visa ett stort intresse och välja att följa de 7 grundkoder som Samuraierna följde. Detta är verkligen inte en lätt uppgift i livets väg. Att leva i det samtida "konsumtiva samhället" för att följa dessa regler och koder kräver stor spirituell styrka samt självkännedom. Men att försöka hålla sig till reglerna och agera i det dagliga livet enligt Bushidō kommer med säkerhet att stärka ens självförtroende och utveckla en som individ att nå ett högre ideal.

De sju förtjänsterna som definierar Bushidō är:
  • Gi 義 = Rätt avgörande, taget med rätt attityd och baserat på sanningen d.v.s Plikt.
  • Rei 例 = Visa artighet.
  • Yu 勇氣 = Tapperhet, heroism, mod.
  • Meiyo 名誉 = Heder och ära.
  • Jin 仁 = Välvillighet mot mänskligheten, Universell kärlek, medlidande.
  • Makoto 誠 = Fullständig ärlig och sann.
  • Chūgi 忠義 = Hängivenhet och lojalitet.
Som följare av Kase-Ha Karate-Do 加瀬派 空手道 ska vi vara hängivna samt uppriktigt lojala (Chūgi 忠義) mot att vi har åtagit oss att vara fullständig ärlig (Makoto 誠) och sann i vår stävan att utvecklas i tränandet av Taiji Kase Shihans 加瀬 泰治 師範 Ha 派 (Sätt). Utveckla mod och tapperhet att övervinna hinder (Yu 勇氣) som kan uppstå i vår livsväg inom Kase-Ha Karate-Dō. Undvika onödigt våld (Jin 仁 ) och därmed hedra oss själva och Taiji Kase Shihan (Meiyo 名誉 ). Samt alltid visa fullständig artighet (Rei 例) gentemot andra följare och inte baktala utan enbart hjälpas åt med utvecklingen av Kase-Ha Karate-Dō oavsett tillhörighet. Med det vara säkra på att följa vår plikt (Gi 義). Ideogramet som Taiji Kase Shihan valde innehåller sin lojalitet gentemot sina lärare Gichin och Yoshitaka Funakoshi.

Anledningen till att Taiji Kase Shihan valde ett ideogram från tecknet Gi 義 som symbol är att det är det första tecknet i:
  • Gichin Funakoshi
  • Gigo (Yoshitaka) Funakoshi
  • Giri 義理
Ordet Giri 義理 står bl.a för moralisk plikt, heder och lojalitet, vilket är kännetecken för en sann Samurai eller Budōka.
Genom att använda detta ideogram visar man sin lojalitet mot Taiji Kase Shihan och Kase-Ha Shōtokan-Ryu Karate-Dō.

Karate is life and life is in Karate" - Taiji Kase Shihan (1929 -2004)