Dojoregler

Reglerna i vår Dojo 道場 (plats för spirituell utveckling) är främst trivselregler i traditionell Japansk Budoanda d.v.s Regi 礼儀 (Etik).
Vi förväntar oss att samtliga medlemmar i Kokoro-Kai Dojo som deltar i vår verksamhet gör det på frivillig basis och följer då naturligtvis dessa trivselregler jämlikt under pågående deltagande. Vår Dojo är en plats där Ni själva valt att deltaga på undervisning och träning så kom i så god som möjligt och uppträd artigt och korrekt. Var alltid hjälpsam mot dina träningskamrater och känn ansvar för dem i vår Dojo. Håll en låg samtalston innan och efter lektionerna så ni absolut inte stör pågående undervisning.
 • Innan ni går in eller ut från vår Dojo stanna till och buga korrekt mot Shomen med ett ljudligt ”OSS”
 • Innan träningen börjar respektive slutar genomför vi alltid en kort bugningsceremoni, där vi visar respekt och vördnad mot varandra, Sensei samt Karatestilens grundare. 
 • Ceremonin kan utföras stående Tate eller sittande på knä i Seiza. Aktuell instruktören ger anvisning om vilken ceremoni som ska utföras. Den högst graderade (mest erfarne) eleven sköter ceremonin. Notera att vår verksamhet är en sekulariserad verksamhet och alla förväntas buga inför varandra oavsett vilka religiösa preferenser man har utanför vår Dojo.
 • Vi försent ankomst utför individen bugningsceremonin på egen hand i Seiza vid ingången till vår Dojo. Därefter hälsar ni, din instruktör med ”OSS” och inväntar på dennes signal att ni kan delta i undervisningen.
 • Följ instruktörens anvisningar noga och försök träna under så stor koncentration och tystnad som möjligt. Avbryt eller tala inte samtidigt som din instruktör, då detta givetvis är oartigt och samtidigt ökar risken för en träningskamrat att missförstå ett viktigt moment. Fråga däremot gärna och ofta efter det att din instruktör är klar med instruktionen.
 • När ni fått hjälp eller blivit rättad av din instruktör svara med ett ljudligt ”Hai ”eller Oss, vilket betyder "Jag förstår". Detta är ett mycket uppskattat hjälpmedel för instruktören som omedelbart då får bekräftat att dennes instruktion varit tydlig.
 • Vid instruktioner av Sensei sitter individen på golvet, i antingen Seiza, eller i Hansa (”Skräddarställning”) och deltar med aktivt lyssnande.
 • Lämna aldrig Dojon - av något skäl - utan att först tala med undervisande Sensei. Instruktören känner ansvar för dig och det uppfattas som mycket oartigt att minska dennes möjlighet att ge dig assistans om du t ex inte mår bra. Om ni under undervisning av hastigt påkomna skäl måste lämna Dojo, informera först Sensei innan ni avbryter din träning. Utför bugningsceremonin på egen hand innan ni lämnar Dojo.
 • Om ni måste lämna lektionen före utsatt tid påtala det för Sensei innan lektionen börjar. Utför bugningsceremonin på egen hand före ni lämnar Dojo.
 • Respektera alltid din Sensei och dina träningskamrater och bemöt dem på ett trevligt vis. Det är undervisande Sensei som kan ställa verksamhetsmässiga krav på dig (hjälpa till osv), det är inte ni som ställer krav på instruktören. Ni deltar frivilligt.
 • För allas trivsel ska Dojon hållas ren och i ordning (Tveka alltså inte att hjälpa till att städa upp eller torka golvet).
 • Rökning är absolut förbjudet, Tänk även på att ni som röker följer anvisningarna utanför vår lokal, likaså träning under påverkan av alkohol eller droger. Inget ”tuggummituggande” eller visslande samt primärvrål i Dojo.
 • En ren och komplett Karate-Gi (Karatedräkt), "personlig renlighet" och inte "för" långa naglar är självskrivet för varje Karate-Ka.
 • Karate-Gi bör inte ha andra märken än klubb/stilsymbol och eventuellt klubbmärke. Tala med din Instruktör om du är osäker.
 • Under pågående undervisning får inte örhängen, ringar eller andra synliga smycken bäras.
 • Av artighet titulerar vi alltid instruktör med svartbälte över Sandan (3 Dan) med Sensei ("Lärare / Instruktör"). I vår Dojo tituleras instruktör med Yudansha (svartbälte) upp till Nidan (2 Dan) alltid med Senpai. En Karatelärare över Godan (5 Dan) vilken erhållit titeln Shihan tituleras med detta i alla Karatesammanhang eller liknande situationer i och utanför Dojo. Det är synnerligen uppskattat och artigt att även i andra sammanhang titulera instruktörer på detta sätt om er relation endast är genom ditt Karateutövande.
 • När någon av instruktörerna vilka erhållit Yudansha (Svart Bälte) kommer in i Dojo, ska den bland de närvarande eleverna som först observerar den inträdande, påkalla uppmärksamhet med ett ljudligt Kiotski. Alla i Dojo upphör då med sin verksamhet och vänder sig mot den inkommande instruktören. Därefter fortsätter den som påkallat uppmärksamheten med att presentera instruktören. Detta sker givetvis endast vid det första tillfället instruktören kommer in i Dojo för det aktuella träningspasset. Detta är ett praktiskt sätt att göra de tränande medvetna om att instruktören har kommit och att undervisningen snart ska börja. Ett exempel: Kiotski (Alla vänder sig mot instruktören) --- Shihan-Ni (eller Sensei-Ni / Senpai-Ni) --- Rei, (varvid alla bugar och hälsar med ”Oss”).
Alla dessa punkter kan först verka melodramatiska men är inget ni prompt behöver memorera. Det är naturligtvis bra att ni känner till och därmed kan följa de trivselregler vi praktiserar och ni kommer naturligtvis få en vägledning i dessa under undervisningens gång.
Att studera trivselreglerna är ett bra sätt att förbereda sig i sin träning och varför inte anamma delar av den även utanför Dojo i en övergripande anda av respekt och med ett sinne för detaljer. Vi alla har rättigheter men även skyldigheter mot Kokoro-Kai Dojo, vilket ska bidra till en känsla av en familj där de som tränat längre villigt hjälper yngre elever. De äldre eleverna ska föregå med gott exempel även utanför Dojo. Våra instruktörer förmedlar viktigheten i att alla medlemmar följer lag och ordning som skapar vårt demokratiska samhälle.
Om man som individ inte delar vårt etik- och värdegrund är det verkningslöst att deltaga i vår verksamhet. Att komma och deltaga på träning och inte respektera regler och störa så andra inte kan koncentrera sig är för oss oförståeligt. Då det är helt frivilligt att vara medlem och deltag i undervisningen.