Försäkring

Försäkring i Folksam
Som medlem i Kokoro-Kai Dojo är vi försäkrade via Svenska Karateförbundet i Folksam . Försäkringen ger medlemmarna ett bra grundskydd, till exempel om en individ råkar ut för en skada under träning, försäkringen är framtagen i samarbete med Svenska Karateförbundet.
Följande ingår i idrottsförsäkringen:
  • Akutersättning
  • Tandskador
  • Invaliditetsersättning
  • Dödsfallsersättning
  • Skadade idrottskläder och glasögon
  • Sönderklippta kläder vid vård
  • Kristerapi
  • Försäkring vid idrottsresa utomlands
  • Försäkring Idrottsförening
Föreningar som är medlem i Svenska Karateförbundet omfattas också i helhet av Riksidrottsförbundets grundförsäkring.Vid skadehändelse, meddela omgående till vårt kansli