GDPR, THE GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

I samband med dataskyddsförordningen, GDPR, har styrelsen i Kokoro-Kai Dojo tagit fram en integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar medlemmarnas personuppgifter och vilka rättigheter ni har som medlem kopplat till den nya lagstiftningen. Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.
Parter och ansvar för behandlingen av dina uppgifter i KarateklubbKokoro-Kai Dojo Varberg, Drottninggatan 43, 432 44 Varberg är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter ex träningsverksamhet, gradering, läger, tävlingar och medlemsmöten, kommunicera med dig som är medlem via kallelser till aktiviteter, information till målsmän samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner såsom medlemsavgifter och tävlingsavgifter med mera.
Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från såsom Svenska Karateförbundet drottslyftet och Idrottsförbundet, mm.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
  • Hantering av medlemskap i föreningen
  • Föreningsadministration
  • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
  • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
  • Ansökan om bidrag
  • Utbildningar arrangerade av föreningen
  • Kontakt med medlemmar
  • Publicering av material på hemsida och sociala medier
Mer information på Riksidrottsförbundets hemsida.