Tävling

Karate finns även som tävlingsform då inom Kata 型 samt Kumite 組手. Inom Shotokan-Ryu 松濤館流 började tävlandet först i modern tid då de gamla mästarna var tveksamma till nyttan med tävling. Patric Axheden Shihans lärare Taiji Kase Shihan var den som iordningställde de första tävlingsreglerna inom JKA där han var anställd. Då vi i Kokoro-Kai Dojo tränar Budō Karate är tävlingskaraten av lite lägre prioritet, men ett deltagande på tävlingar för sin egna personliga utveckling är en del av det som vi uppmuntrar med bravur i sökandet på ens livsväg till mer personlig utveckling.


Att tävla är enligt oss en positiv kamp mot sig själv. Det är ett ypperligt tillfälle att utvecklas som individ och stärka sitt inre samtal att det går om man bara gör ett försök. Även om det finns en medtävlande ”motståndare” så är det individen som tar tag i sig själv för att utföra det man åtagit sig. Gå in med inställningen att jag inte är mogen är i mitt tycke kopplat till att rädslan är större än modet att försöka. Under ens egna tankars process ex vill eller inte vill, vågar eller inte vågar, utvecklar egot ofta bara mer rädsla för något man inte provat. Vi tycker att i detta fall om man valt att man vill, är det bättre att prova först sedan utvärdera om det var svårt! Inte tvärt om. Vår erfarenhet är att Barn, Ungdomar som provar tävla ser efter sin prestation hur bra det var att de valde vågar.


Det finns flertal olika organisationer att tävla i men av erfarenhet rekommenderar vi att deltaga i tävlingar som är kopplade till den stiloberoende organisationen WKF samt regelsystemet Shobon Ippon då vår försäkring via Svenska Karateförbundet är gällande där. Tävlingsregler finns tillgängliga på respektive hemsida.

Kata
Individen kan tävla på två sätt; Båda tävlande framför kata samtidigt och en vinnare i matchen koras av domarna med flaggor eller så framför den tävlande sin kata enskilt och den poängsätts av domarna. Högst totalpoäng vinner då. Kata kan även utföras som lagkata med tre karateka som utöver den individuella prestationen bedöms utifrån hur de synkroniserar sin kata. I lagkata kan även ingå en bunkai uppvisning. Bunkai är att ta isär katan och visa tillämpning på dess delmoment. Vanligtvis tävlar flickor och pojkar respektive damer och herrar var för sig. Hur individen tävlar är beroende på vilket mästerskap man ställer upp i.
Kumite
Vid tävlingar i Kumite tillåts endast kontrollerad kontakt och poäng erhålls av domarna där de värderar teknikens utförande och ger poäng därefter. De skydd deltagaren bär är till för att undvika skador om en Karateka av misstag råkar träffa för hårt. I Shobu Ippon ska en deltagande Karateka stäva efter att vinna en match på en perfekt teknik d.v.s Ippon. den fysiska kontakten är mer tillåten och det ställer väldigt höga krav på en deltagare. Deltagande med dessa regler är de som Patric Axheden Shihan samt Jessica Axheden Sensei fördrog under sina tävlingskarriärer då det är det som kan simulera Modus Operandi i kamp mest. I internationella sammanhang är det olika klasser baserade på vikt medan det på nationell nivå är vanligast med ålders- och bältesklasser.


För att deltaga i Kumite på tävlingar hos oss i Kokoro-Kai Dojo ska man uppnått ålder av 15 år.

Följande gäller för att deltaga på tävlingar i Team Kokoro-Kai Dojo.

  • Insatt hur formalia samt regler är inför aktuell tävling.
  • Har anmält sig samt betalt avgifter.
  • Har korrekt utrustning: Hel och ren Dogi (Karatedräkt; ärmar samt byxben ska var i korrekt längd enligt tävlingsreglementet), 2 st Tävlingsbälte, (1 Rött samt 1 Blått), Klubboverall (Finns att köpa hos oss i Dojoshop) OBS! beställningsvara
  • Tränar regelbundet och förbereder sig.
  • Ålder 7 - 13 år att man kan minst 1 kata.
  • Ålder 14 + år att man kan minst 4 kata.
  • Ålder 14 + år har giltig tävlingslicens. (Beställs via vårt kansli)
  • Målsman följer med, Om inget annat är överenskommet.