Terminer/avgifter ST 2024

Vänligen klicka på respektive länk för mer information angående avgifter.

Medlemsavgift betalas 1 gång per år/medlem (Innehåller medlemsavgift, försäkring samt förbundsavgifter)

Terminsavgift betalas senast på utsatt datum per medlem/samt termin (är avgift för deltagande på lektioner)

Vi har 3 terminer per år: VT = Vårtermin, ST = Sommartermin samt HT = Hösttermin.


Det är frivilligt att vara medlem och träna hos oss.

Avgifterna är samma, oavsett när individen väljer att starta sin träning under året samt antal träningar per vecka väljer att deltaga på.

Ingen avgift ingen träning, erlagd avgift återbetalas ej. 

Önskar ni en faktura eller kvitto för friskvårdsbidrag vänligen maila oss: kokorokaidojo@telia.com
Chuko HT 2024